Wykorzystanie zaworów hydraulicznych w sterowaniu ruchem i przepływem

Żaden układ hydrauliczny nie mógłby funkcjonować bez zaworów. Każdy z nich musi być wyposażony w zawór przelewowy, czyli zawór bezpieczeństwa oraz zwrotny, który pełni funkcję zabezpieczającą działanie pompy hydraulicznej. W zależności od tego, w jakim układzie się znajdują, mogą również sterować kierunkami przepływu, ruchem odbiorników, a także kontrolować regulację parametrów. W dzisiejszym wpisie skupimy się na wykorzystaniu zaworów hydraulicznych w sterowaniu ruchem oraz przepływem.

Do czego służą zawory sterujące ruchem i przepływem? 

Zawory hydrauliczne są wykorzystywane między innymi w silnikach czy pompach hydraulicznych. Należy je dobierać w zależności od tego, jaką funkcję mają pełnić. Zawory sterujące przepływem znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których konieczne jest regulowanie strumienia cieczy dostarczanej do odbiornika.

Dzięki nim można otwierać oraz zamykać przepływ w przewodach, które tego wymagają. Oprócz tego zawory sterujące przepływem służą do ograniczania natężenie strumienia.  Podstawowym zadaniem zaworów sterujących ruchem jest z kolei zmiana przepływu w przewodzie na jednostronny albo odcięcie go. Dodatkowo dzięki nim ciecz jest doprowadzana do poszczególnych elementów układu.

Jakie rodzaje zaworów sterujących ruchem i przepływem wyróżniamy? 

Możemy wyróżnić kilka rodzajów zaworów hydraulicznych wykorzystywanych do sterowania ruchem oraz przepływem. Wśród pierwszych z nich wyróżniamy rozdzielacze hydrauliczne, zwory odcinające oraz zawory zwrotne. Do zaworów odpowiedzialnych za sterowanie natężeniem przepływu zaliczamy z kolei zawory dławiące, regulatory przepływu oraz dzielniki strumienia.

Z uwagi na to, jak ważną funkcję w układach hydraulicznych pełnią zawory, niezwykle ważne jest, aby zachowały pełną sprawność. Właśnie dlatego w razie potrzeby należy oddać je do serwisu hydrauliki siłowej, gdzie zostaną poddane dokładnej diagnostyce. Czasami może zdarzyć się tak, że niezbędne będzie przeprowadzenie regeneracji zaworów albo wymiana podzespołu na zupełnie nowy.

Rate this post