Jak działają pompy hydrauliczne w układach zamkniętych?

Układy hydrauliczne są powszechnie wykorzystywane w maszynach i urządzeniach przemysłowych, a także stosowane w wielu pojazdach, jednostkach pływających oraz statkach powietrznych. Ich sprawne działanie wymaga dobrego dopasowania elementów systemu do potrzeb, a więc koniecznego wydatku oraz pojawiających się obciążeń, a także prawidłowego serwisu hydrauliki siłowej. W zależności od warunków pracy wykorzystuje się zarówno układy hydrauliczne zamknięte, jak i otwarte. Przekonajmy się, jakie są między nimi różnice.

Czym wyróżnia się hydrauliczny układ zamknięty?

Działanie układu hydraulicznego jest możliwe w wyniku przepływu cieczy, a więc tzw. czynnika hydraulicznego, który trafia do odbiornika zamieniającego zgromadzoną w nim energię potencjalną na energię mechaniczną oraz ruch liniowy, obrotowy albo wahadłowy. Odbiornikami mogą być siłowniki albo silniki hydrauliczne, a kluczowymi elementami układu poza nimi będą także przewody doprowadzające czynnik oraz zawory nim sterujące tj. rozdzielacze. W przypadku hydraulicznego układu zamkniętego czynnik jest przekazywany przez pompę za pośrednictwem przewodów do odbiornika, w którym oddaje swoją energię, umożliwiając jego działanie. Następnie powraca do pompy, która ponownie zwiększa jego ciśnienie i wymusza przepływ. W układzie zamkniętym konieczne będzie jeszcze zastosowanie zaworu bezpieczeństwa chroniącego przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia. Potrzebna będzie również możliwość uzupełniania strat czynnika występujących w wyniku wycieków, a także system filtracji przedłużający żywotność całości. Przy dużych obciążeniach i powstawaniu znacznych ilości ciepła nieodzowne może okazać się chłodzenie czynnika hydraulicznego. Zmiana działania odbiornika następuje dzięki zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatku pompy, o ile ma ona taką możliwość, a także za sprawą zmiany kierunku przepływu.

Czym charakteryzuje się układ hydrauliczny otwarty?

W układzie otwartym dodatkowym elementem jest większa ilość obiegów czynnika oraz obecność zbiornika i rozdzielacza sterującego przepływem. Czynnik może być kierowany albo do odbiornika, albo przez odpowiednie przewody do zbiornika, co następuje wówczas, gdy układ ma nie wykonywać żadnej pracy.

Rate this post