Kiedy Wymiana Zaworu Hydraulicznego Jest Konieczna?

Układy hydrauliczne są montowane w licznych maszynach, urządzeniach i pojazdach ze względu na swoją funkcjonalność, a także zdolność do błyskawicznego przenoszenia dużych sił niezbędnych do obsługi siłowników lub silników. Niedomagania systemów wykorzystujących energię zgromadzoną w cieczy oznaczają zwykle osłabienie wydajności, zmniejszenie precyzji działania lub wręcz unieruchomienie sprzętu, w jakim są używane. Naprawa hydrauliki siłowej w wielu takich przypadkach wiąże się z uszkodzeniami zainstalowanych zaworów hydraulicznych. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i sprawdźmy, kiedy trzeba je wymienić lub naprawić.

Jaką funkcję pełnią w układach hydraulicznych zawory?

Zawory hydrauliczne w hydraulice siłowej są używane do kontrolowania przepływu używanego czynnika hydraulicznego. Ich rolą jest umożliwienie dobierania odpowiedniego poziomu natężenia przepływu, utrzymywania potrzebnego ciśnienia, a także zapewnienie pożądanego kierunku przepływu. Do najważniejszych rodzajów zaworów należą zawory odcinające, które blokują przepływ, zawory zwrotne, mające za zadanie powstrzymywanie samoczynnego przepływu czynnika wskutek chwilowego zmniejszenia ciśnienia, a także zawory ciśnieniowe, mające konstrukcję eliminującą jego wahania czy przekroczenie określonego progu w przypadku zaworów bezpieczeństwa. Ważne są zawory dławiące, które służą redukowaniu przepływu oraz zawory kierunkowe, które określa się też jako rozdzielacze.

W jakich sytuacjach należy wymienić zawór?

Zawory hydrauliczne mogą mieć różną konstrukcję, w zależności od zastosowania i potrzeb. Spotyka się m.in. klasyczne zawory grzybkowe, kulowe czy iglicowe, jak i klapowe, a przy rozdzielaczach również suwakowe. W miarę pracy może dochodzić w nich do utraty szczelności – z reguły wskutek ścierania się uszczelnienia lub jego rozkładu chemicznego. Zdarzają się też zaburzenia przepływu w wyniku korozji oraz odkładania się drobin i osadów. W niektórych sytuacjach ściera się gwint pozwalający na regulację. Symptomami zużycia zaworu mogą być powtarzające się wycieki, a także osłabienie przekazywanej siły.

Rate this post