Najczęstsze przyczyny awarii rozdzielaczy hydraulicznych

Częścią każdego układu hydraulicznego są rozdzielacze hydrauliczne. Ich podstawowym zadaniem jest sterowanie kierunkiem cieczy, która podczas przepływu przez pompę umożliwia zamianę energii mechanicznej na energię hydrauliczną. Wyróżnia się kilka rodzajów rozdzielaczy hydraulicznych o odmiennym sposobie sterowania oraz konstrukcji. Wyjaśniamy, jakie są częste przyczyny awarii rozdzielaczy hydraulicznych.

Na czym polega działanie rozdzielaczy hydraulicznych?

Rozdzielacze hydrauliczne służą do regulacji kierunku przepływu cieczy oraz są niezbędnym elementem, który zapobiega przeciążeniu pompy hydraulicznej. Rozdzielacze umożliwiają także sterowanie położeniem pompy hydraulicznej. Urządzenia te są powszechnie stosowane w niemal każdej dziedzinie przemysłu, stanowiąc element podstawowych maszyn i urządzeń np. dźwigów, podnośników oraz maszyn budowlanych.

Dlaczego rozdzielacze ulegają awariom?

Przyczyn awarii rozdzielaczy hydraulicznych jest wiele. Dość często awariom ulegają poszczególne sekcje urządzenia. Awarie całego rozdzielacza zdarzają się sporadycznie. W szczególności na uszkodzenia narażone są m.in.:

  • uszczelniacze,
  • suwaki,
  • zawory
  • oraz korpusy.

Awarie rozdzielaczy hydraulicznych związane są najczęściej z ich długotrwałym użytkowaniem, które zwiększa awaryjność każdego urządzenia. Równie częstą przyczyną wystąpienia usterek jest brak okresowych przeglądów i regeneracji zużytych elementów rozdzielaczy, a także ich nieprawidłowa eksploatacja. Może się też zdarzyć, że przyczyną usterki będzie nieprawidłowy montaż elementu systemu hydraulicznego.

Co świadczy o problemach w funkcjonowaniu rozdzielacza hydraulicznego?

O awarii rozdzielacza świadczy spadek wydajności maszyny. Jest on zauważalny przede wszystkim w przypadku jej poszczególnych elementów. Wówczas niezbędna jest naprawa rozdzielacza lub jego wymiana na nowy.

Na czym polega naprawa rozdzielaczy hydraulicznych?

Zanim zostanie podjęta decyzja o naprawie lub wymianie rozdzielacza, konieczne jest dokładne sprawdzianie jego wszystkich elementów. Tylko wówczas możliwe jest znalezienie usterek poszczególnych sekcji urządzenia. Dokładna diagnostyka pozwala podjąć decyzję odnośnie do wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.

Rate this post