Podstawowe rodzaje pomp hydraulicznych

Bez odpowiedniej pompy hydraulicznej niemożliwa jest praca silnika hydraulicznego. Konstrukcja pompy hydraulicznej pozwala na zasilanie napędu cieczą, która wtłaczana jest pod wysokim ciśnieniem. Pompy hydrauliczne dzielimy m.in. ze względu na ich napęd. Wyróżniamy pompy o napędzie eklektycznym i spalinowym. Dowiedz się więcej na temat podstawowych rodzajów pomp hydraulicznych oraz ich zastosowania.

Co to jest pompa hydrauliczna?

Pompa hydrauliczna jest sercem każdego układu hydraulicznego. Dzięki niej możliwa jest zmiana wytwarzanej przez element roboczy, czyli silnik, energii mechanicznej na energię hydrostatyczną. Pompy hydrauliczne są powszechnie wykorzystywane w każdej dziedzinie przemysłu.

Podział pomp hydraulicznych ze względu na różne kryteria – rodzaje pomp hydraulicznych

Pompy hydrauliczne można podzielić ze względu na różne kryteria. Przedstawiamy kilka podstawowych rodzajów pomp hydraulicznych z uwzględnieniem różnych aspektów.

1. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na zasadę działania

 • Pompy tłoczkowe: wykorzystują ruch tłoków do przesuwania cieczy.
 • Pompy zębate: działają dzięki obracaniu się kół zębatych.
 • Pompy ślimakowe: opierają się na ruchu ślimaka, który służy do przemieszczania płynu.
 • Pompy łopatkowe: wykorzystują ruch łopatek do pompowania cieczy.

2. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na rodzaj przesyłanej cieczy

 • Pompy wody: przeznaczone do pompowania wody.
 • Pompy olejowe: przystosowane do pracy z olejami hydraulicznymi.
 • Pompy chemiczne: zaprojektowane do przemieszczania substancji chemicznych.

3. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na sposób sterowania przepływem

 • Pompy jednokierunkowe: pompują ciecz tylko w jednym kierunku.
 • Pompy dwukierunkowe: mogą pompować ciecz w obie strony, w zależności od potrzeb.

4. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na ciśnienie

 • Pompy niskociśnieniowe: przeznaczone do niskich ciśnień.
 • Pompy wysokociśnieniowe: stworzone do pracy przy wysokich ciśnieniach.

5. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na zastosowanie

 • Pompy hydrauliczne: wykorzystywane w układach hydraulicznych do przenoszenia energii.
 • Pompy do betonu: przeznaczone do przesyłania mieszanki betonowej.
 • Pompy do paliw: stworzone do pompowania paliw.

6. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na konstrukcję

 • Pompy wirnikowe: opierające się na ruchu wirnika.
 • Pompy odśrodkowe: działające na zasadzie siły odśrodkowej.

7. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na mobilność

 • Pompy stacjonarne: zamontowane na stałe.
 • Pompy mobilne: przenośne, umożliwiające łatwe przenoszenie i użycie w różnych miejscach.

8. Rodzaje pomp hydraulicznych z podziałem na liczbę kierunków przepływu

 • Pompy jednokierunkowe: pompują ciecz w jednym kierunku.
 • Pompy wielokierunkowe: mogą zmieniać kierunek przepływu w zależności od potrzeb.

Podział pomp hydraulicznych może być również dokonywany na podstawie innych kryteriów, takich jak wydajność, skuteczność energetyczna czy sposób zasilania.

Podział pomp hydraulicznych obejmuje różnorodne kategorie z uwzględnieniem ich zastosowań, zasady działania, konstrukcji i innych czynników, co pozwala dostosować pompę do konkretnych potrzeb i warunków pracy.

Jakie są podstawowe rodzaje pomp hydraulicznych?

Pompy hydrauliczne dzieli się na 4 podstawowe rodzaje. Różnią się one przede wszystkim pod względem konstrukcji, która przekłada się m.in. na ich wydajność oraz możliwości zastosowania. Podstawowy podział pomp hydraulicznych uwzględnia:

 • pompy hydrauliczne łopatkowe,
 • pompy hydrauliczne zębate,
 • pompy hydrauliczne wielotłoczkowe osiowe i promieniowe,
 • oraz pompy hydrauliczne śrubowe.

Powyższy podział uwzględnia budowę pomp hydraulicznych. Dodatkowo możemy je także podzielić na pompy cechujące się stałą i zmienną wydajnością oraz pompy pracujące w układzie otwartym i zamkniętym.

1. Pompy hydrauliczne łopatkowe

Pompa łopatkowa jest urządzeniem, w którym ruch obrotowy wału napędowego przekazywany jest na łopatki, co generuje przepływ cieczy. Istnieją pompy łopatkowe zewnętrzne i wewnętrzne. W pompach z zewnętrznymi łopatkami łopatki poruszają się po wewnętrznej powierzchni obudowy, podczas gdy w pompach z wewnętrznymi łopatkami łopatki poruszają się wewnątrz obudowy.

2. Pompy hydrauliczne zębate

Pompa zębata składa się z dwóch zębatych kół, z których jedno obraca się wokół osi, generując przepływ cieczy. Te koła zębate są umieszczone blisko siebie, tworząc komory, które się zamykają i otwierają, co powoduje przemieszczanie się cieczy. Pompy zębate są popularne ze względu na swoją prostotę konstrukcji i wydajność.

3. Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe osiowe i promieniowe

Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe dzielą się na pompy osiowe i promieniowe ze względu na kierunek, w którym tłoki poruszają się względem osi obrotu. Pompy wielotłoczkowe charakteryzują się wieloma tłokami pracującymi równocześnie, co zwiększa przepływ i ciśnienie cieczy. Pompy osiowe generują przepływ wzdłuż osi obrotu, natomiast pompy promieniowe generują przepływ promieniowy.

4. Pompy hydrauliczne śrubowe

Pompy śrubowe wykorzystują ruch obrotowy śruby do przesuwania cieczy. W pompach śrubowych śruba jest umieszczona w obudowie, a obracający się ruch śruby powoduje przemieszczanie się cieczy. Pompy te są efektywne w przekazywaniu płynów o różnym stopniu lepkości, co czyni je przydatnymi w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Czym różnią się poszczególne rodzaje pomp hydraulicznych?

Pompy hydrauliczne różnią się nie tylko konstrukcją i zastosowaniem, ale także wydajnością oraz żywotnością. Nazwy pomp hydraulicznych pochodzą od rodzaju mechanizmu, który wymusza obieg czynnika roboczego. To dzięki wytworzeniu odpowiedniego ciśnienia energia mechaniczna może zostać przekształcona na energię hydrostatyczną. Mechanizmem napędzającym czynnik roboczy w pompie łopatkowej są wirujące łopatki, w przypadku pompy śrubowej ciecz w ruch wprawia ślimak, a pompy zębate tłoczą czynnik roboczy, przepuszczając go przez zębatki. Nieco bardziej skomplikowane działanie wyróżnia pompy wielotłoczkowe, których konstrukcja uwzględnia połączenie kilku rozwiązań technologicznych.

5/5 - (9 votes)